Polityka prywatności

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego 
RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest WODAN A.M.T. ZDEB S.J.z siedzibą
  w Lublinie przy ul. Urzędowskiej 53, 20-727 Lublin 

  z siedzibą w Konopnicy, Konopnica 163 C, 21-030 Motycz.

 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt e-mail: finanse@wodanamt.pl

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. realizacja zawartych z Administratorem umów kupna-sprzedaży;

 2. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym związanych z wystawianiem faktur, dokumentów sprzedaży i dokumentów księgowych oraz rozpatrywania reklamacji;

 3. prowadzenie sprzedaży internetowej i marketingu bezpośredniego;

 4. ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń;

 5. weryfikacja wiarygodności płatniczej.

 1. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:

 1. w zakresie celu oznaczonego w pkt. 2 – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 2. w zakresie celu oznaczonego w pkt. 3 – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 3. w zakresie celu oznaczonego w pkt. 4 – prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzanie rynku zbytu oferowanych towarów, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 4. w zakresie celu oznaczonego w pkt. 5 – prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzanie rynku zbytu oferowanych towarów, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 5. w zakresie celu oznaczonego w pkt. 6– prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzanie rynku zbytu oferowanych towarów, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 1. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają
  z przepisów prawa (w tym przepisów o rachunkowości) i po upływie tych terminów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

 2. Potencjalnymi odbiorcami Państwa danych mogą być: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie i transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora oraz firmy świadczące usługi doradcze.

 3. Posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy i ich niepodania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

 5. Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
  w Warszawie, ul. Stawki 2,
  tel. 606 950 000.

 6. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  i profilowaniu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl